Опис API доступу до інформації приватної частини ЕК

Електонний кабінет надає у приватній частині можливість в режимі онлайн здійснювати переглят, пошук та вивантаження дані наступної інформації:

Розташування у мережі Internet:

Вузол: https://cabinet.tax.gov.ua

Основной шлях: https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/

Параметри запиту на доступ до реєстрів та відповідь клієнту передаються у вигляді стандартного формату JSON

Розглянемо приклад запиту до API для отримання інформації щодо стану розрахунків з бюджетом:

Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp?year=2020

Метод (Request Method): GET

Параметри запиту (Query String Parameters Payload):запиту

Параметри запиту
Назва Обов’язковий Опис
year true Передається рік, за який необхідно отримати дані

Авторизація – в heder запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП підписаний внутрішнім підписом з додаванням сертифікату в BASE64

Приклад запиту до API для отримання узагальненої інформації щодо стану розрахунків платників з бюджетом в розрізі платежів:

curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp?year=2020' -i -X GET \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
  -H 'Accept: application/json'

Параметри відповіді (Responce):

Параметри відповіді
Назва Опис
idpmnt ІД особового рахунку платника
yearoper Рік
cSti Код органу ДПС
nameSti Назва органу ДПС
facemode Тип платника
tinS ЄДРПОУ/РНОКПП
payerName Назва платника
plat1 Коб бюджетної класификації
budgetTin ЄДРПОУ органу ДКСУ
budgetPayerName Назва органу ДКСУ
budgetMfo МФО банку отримувача
budgetBankName Назва банку отримувача
budgetAccount Бюджетний рахунок
budgetAccountIban Бюджетний рахунок (IBAN)
namePlt Назва платежу
narah0 Нараховано
splbd0 Сплачено
povbd0 Повернуто
penia0 Пеня
nedoim0 Недоїмка
perepl0 Переплата
sldpn0 Сальдо пені
debtAll Сальдо всього

Приклад відповіді API на запит стану розрахунків з бюджетом:

[{"idpmnt":"01200BEEDAA5032AE0530A214206197B",
"yearoper":2019,
"cSti":2659,
"nameSti":"ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)",
"facemode":1,
"tinS":"34554355",
"payerName":"ПРАТ \"ЛІТАК\"",
"plat1":"30 11011000 00",
"budgetTin":37995466,
"budgetPayerName":"УДКСУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА",
"budgetMfo":899998,
"budgetBankName":"Казначейство України(ел. адм. подат.)",
"budgetAccount":31115063026011,
"budgetAccountIban":"UA058999980000031115063026011",
"namePlt":"ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР",
"narah0":0,
"splbd0":131.21,
"povbd0":0,
"penia0":0,
"nedoim0":0,
"perepl0":0,
"sldpn0":0,
"debtAll":0},
{"idpmnt":"482BFC59A9E20374E053C0A8016DC6DD",...}]

Розглянемо приклад запиту до API для отримання інформації щодо детальної інформації по особовому рахунку платнка:

Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp/2020/541/E2F2B841AF30059EE0430A2142061006/pa?page=0

Метод (Request Method): GET

Параметри запиту (Query String Parameters Payload):

Параметри запиту
Назва Обов’язковий Опис
page true Передається номер сторінки (нумерація з 0)
2020 true Рік
541 true Код органу ДПС
E2F2B841AF30.. true ІД особового рахунку платника

Приклад запиту до API для отримання узагальненої інформації щодо стану розрахунків платників з бюджетом в розрізі платежів:

curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp/2020/541/E2F2B841AF30059EE0430A2142061006/pa' -i -X GET \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: MIIStwYJK...
  -H 'Accept: application/json'

Параметри відповіді (Responce):

Параметри відповіді
Назва Опис
rn Номер рядка
dateoper Дата операції
vidpa Код операції
namevid Назва операції
isnull0 Сума операції
narah0 Нараховано
splpov0 Сплачено/повернуто
sld0 Сальдо
penia0 Пеня
trmbeg0 Початок нарахування пені
trmend0 Завершення нарахування пені
splpovpn0 Сальдо пені
sldpn0 Залишок несплаченої пені
povbd0 Повернуто з бюджету
nedoim0 Недоїмка
zaborg0 Заборгованість всього
perepl0 Переплата
templ Коментар до операції

Приклад відповіді API на запит стану розрахунків з бюджетом:

{"content":[{"rn":299912000000,
      "dateoper":null,
      "vidpa":"Всього",
      "namevid":null,
      "isnull0":null,
      "narah0":null,
      "splpov0":131233.21,
      "sld0":null,
      "penia0":null,
      "trmbeg0":" ",
      "trmend0":" ",
      "splpovpn0":null,
      "sldpn0":0,
      "povbd0":null,
      "nedoim0":0,
      "zaborg0":null,
      "perepl0":null,
      "templ":null},
      {"rn":201912000025,
      "dateoper":"05.12.2019",
      "vidpa":"101",
      "namevid":"Сплата суми податкiв i зборiв / єдиного внеску",
      "isnull0":106.36,
      "narah0":null,
      "splpov0":106.36,
      "sld0":null,
      "penia0":null,
      "trmbeg0":" ",
      "trmend0":" ",
      "splpovpn0":null,
      "sldpn0":0,
      "povbd0":null,
      "nedoim0":0,
      "zaborg0":null,
      "perepl0":null,
      "templ":"Зараховано 05.12.2019 Сплата суми податкiв i зборiв / єдиного внеску Платiжне доручення N 100 вiд 02.12.2019"},
      {"rn"...}]}