Перейти до змісту

Моніторинг ПН/РК

Меню Моніторинг ПН/РК надає користувачам електронного кабiнету доступ до показників, що застосовуються при зупинці реєстрації ПН/РК в ЄРПН, а саме:

  1. Показники D та P
  2. Показники позитивної податкової історії (ППІ)

Показники D та P

В цьому вікні користувачі електронного кабiнету отримують доступ до значень показників D i P. D і P — це показники-індикатори, за якими, зокрема, визначають, чи може платник ПДВ розраховувати на «імунітет» від блокування податкових накладних (ПН) / розрахунків коригування (РК). Нагадаємо, що згідно з пп. 3 і 4 Порядку блокування № 117 ПН/РК не підлягають моніторингу і підлягають реєстрації в Реєстрі, якщо (! одночасно) показники D і P мають такі значення: D > 0,03, Р< Рм х 1,4.

Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

Оберіть відповідний рік та місяць, та натисніть кнопку Пошук

Показники D i P

Показники позитивної податкової історії (ППІ)

В цьому вікні користувачі електронного кабiнету отримують перелік всіх критеріїв позитивної податкової історії платника, визначених постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

Так, платник податку на додану вартість (далі – платник податку) має позитивну податкову історію у випадку відповідності одному з наступних критеріїв:

  1. обсяг постачання, зазначений платником в податкових накладних/розрахунках коригування (далі – ПН/РК), зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК не перевищує 150 тисяч гривень на одного покупця – платника податку;
  2. обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців, становить більше 50 відсотків загального обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі;
  3. товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником податку, а саме придбання і постачання одного товару чи послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі, складають більше 50 відсотків від загальної суми постачання товарів/послуг, зазначеної платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців;
  4. платник податку здійснює на постійній основі, протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести, реєстрацію ПН/РК в Реєстрі на постачання товарів/послуг з одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП, по яких обсяг постачання становить 20 відсотків від загального такого обсягу постачання;
  5. залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток на кінець звітного (податкового) періоду (звітний період обирається відповідно до п.137.4 та п. 137.5 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями для певної групи платників) складає більше 1 млн. грн. та відображена у звітності, по якій граничні строки подання передують календарному дню розрахунку цього показника за умови, що з 01.01.2017 керівник та засновник не змінювались;
  6. наявність власних (право власності/користування), орендованих земельних ділянок становить понад 200 га включно або наявність орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га (станом на 01.01.2018), що задекларовані до 20.02.2018;
  7. сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) на одного працюючого перевищує суму ЄСВ з мінімальної заробітної плати в 1,5 раза за останні 12 місяців за умови, що з 01.01.2017 керівник та/або засновник не змінювались;
  8. загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень.g

Оберіть дату початку за завершення періоду, та натисніть кнопку Пошук

Показники позитивної податкової історії