ЕК для громадян

Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб

Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС

Важливо

Запит про суми виплачених доходів може бути сформований починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (запит формується поквартально, тому загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, не повинна перевищувати 20 кварталів).

Обрати «запит про суми виплачених доходів», натиснути + Створити

_images/f14018_1.png

Перевірити правильність заповнення реквізитів запиту, внести відомості щодо адреси місця проживання, паспортного документа та зазначити період, за який необхідно отримати відомості. Зберегти запит.

_images/f14018_2.png

Підписати документ КЕП

_images/f14018_3.png

Обрати файл КЕП, натиснути «Підписати»

_images/f14018_4.png

Запит підписано

_images/f14018_5.png

Натиснути Відправити

_images/f14018_6.png

Через деякий час маєте отримати:

Відповідь №1 – Повідомлення про прийняття запиту;

Відповідь №2 – Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

_images/f14018_7.png

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків можна

 • переглянути без збереження
_images/f14018_8.png
 • завантажити у форматі PDF – інформаційна довідка
_images/f14018_9.png

або завантажити відповідь, засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Відповідь завантажується у вигляді пакету, який містить:

 • відповідь на запит у електронному вигляді (форма F14018) у форматі PDF

та

 • файл формату .p7s, який містить кваліфіковану електронну печатку ДПС.
_images/f14018_10.png

Перевірка достовірності електронного документа, засвідченого КЕП Порядок перевірки достовірності електронного документа .

Облікова картка фізичної особи - платника податків. Форма 1ДР

Важливо

Подання Облікової картки в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) або Паспорта громадянина України.

Заповнюйте Облікову картку українською мовою.

Заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові» згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження). Для заповнення кожного поля використовуємо вибір значення з довідника.

_images/f14146_1.png _images/f14146_2.png

За відсутності певного прізвища, імені або по-батькові у довіднику необхідно внести значення вручну та ретельно звірити написання згідно з документом. Система дозволяє збереження та відправку форми за наявності некритичних зауважень типу відсутності у довіднику певних значень

_images/f14146_3.png

У разі, якщо в документі, що посвідчує особу, інформація про прізвище та ім’я особи зазначена латинськими літерами, заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я» через скісну риску латинськими літерами

_images/f14146_4.png

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або по батькові у відповідних полях форми

_images/f14146_5.png

Дату народження вносимо згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження): число - 07, місяць - 01, рік – 2019. При внесенні можна скористатися календарем або внести відповідну дату у поле вручну

_images/f14146_6.png

В полі «Стать» оберіть значення чоловіча або жіноча

_images/f14146_7.png

Місце народження заповнюється згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно з даними свідоцтва про народження). Для заповнення використовуємо вибір значення з довідника

_images/f14146_8.png

Аналогічно, використовуючи довідники, заповнюємо адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, довідки про реєстрацію місця проживання або інших документів, до яких вносяться відомості про місце проживання

_images/f14146_9.png

Для міст з районним розподілом, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Маріуполь, тощо необхідно внести вручну у поле «Район» певний район міста. Поле «Район» у розділі «Адреса реєстрації місця проживання» має бути заповнено обов’язково. Наприклад, для Києва має бути внесено назву району міста Києва, наприклад, «Печерський», «Голосіївський» (всього Київ має десять районів). Помилка щодо відсутності у довіднику певного району не є критичною, система дозволяє збереження та відправку форми

_images/f14146_10.png

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї)

_images/f14146_11.png

У графі «Громадянство» вкажіть назву країни громадянства

_images/f14146_12.png

У графі «Контактна інформація» зазначте свій мобільний або домашній телефон

_images/f14146_13.png

У розділі «Документ, що посвідчує особу» вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження малолітньої особи (назву документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ

_images/f14146_14.png _images/f14146_15.png _images/f14146_16.png

Якщо Облікова картка подається представником або одним із батьків малолітньої особи (усиновителем, опікуном, піклувальником), вказуються реєстраційні дані та дані документа, що посвідчує таку особу

_images/f14146_17.png

Внесіть дату заповнення Облікової картки

_images/f14146_18.png

Оберіть Центр обслуговування платників, де бажаєте отримати Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

Додати до Облікової картки обов’язкові додатки (закладка «Додатки»):

_images/f14146_20.png

Додати форму F1314501 та ознайомитися з «Повідомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків»

_images/f14146_22.png

Додати форму F1360102 Документ довільного формату, який використовується для подання сканованих копій необхідних документів, кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ)

_images/f14146_23.png _images/f14146_24.png _images/f14146_25.png

Важливо

Звертаємо увагу:

 • якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі книжечки обов’язковими є 1-2 сторінки, 3-6 сторінки – у разі вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні 25 і 45 річного віку, та відповідні сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання;
 • якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі картки обов’язковими є лицьовий та зворотній бік ID-картки та копія документа (довідки, витягу) про реєстрацію місця проживання;
 • у разі зміни «Прізвища», «Імені» та/або «По батькові» додається сканована копія відповідного документа (свідоцтва про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтва про зміну імені), що підтверджує такі зміни;
 • у разі подання Облікової картки/ Заяви про внесення змін на малолітніх осіб (до 14 років) обов’язково додається копія свідоцтва про народження дитини та копія документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Після заповнення форми натискаємо кнопку «Перевірити» система здійснює автоматичну перевірку повноти заповнення полів

_images/f14146_26.png

Якщо перевірка неуспішна, на екран виводиться повідомлення із зазначенням причини (помилки) неможливості створення та збереження документа

_images/f14146_27.png

Якщо перевірка успішна, на екран виводиться повідомлення «Перевірено»

_images/f14146_28.png

Натискаємо кнопку «Зберегти»

_images/f14146_29.png

Підписуємо сформований запит електронним цифровим підписом та відправляємо до ДПС.

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Форма 5ДР

Важливо

Подання Заяви в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) або Паспорта громадянина України.

Заповнюйте Заяву українською мовою.

Внесіть реєстраційний номер облікової картки платника податків , по якому вносяться зміни до відповідного поля

_images/f14147_1.png

Заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові» згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження). Для заповнення кожного поля використовуємо вибір значення з довідника.

_images/f14147_2.png _images/f14147_3.png

За відсутності певного прізвища, імені або по-батькові у довіднику необхідно внести значення вручну та ретельно звірити написання згідно з документом. Система дозволяє збереження та відправку форми за наявності некритичних зауважень типу відсутності у довіднику певних значень

_images/f14147_4.png

У разі, якщо в документі, що посвідчує особу, інформація про прізвище та ім’я особи зазначена латинськими літерами, заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я» через скісну риску латинськими літерами

_images/f14147_5.png

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або по батькові у відповідних полях форми

_images/f14147_6.png

Дату народження вносимо згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження): число - 15, місяць - 03, рік – 1992. При внесенні можна скористатися календарем або внести відповідну дату у поле вручну

_images/f14147_7.png

В полі «Стать» оберіть значення чоловіча або жіноча

_images/f14147_8.png

Місце народження заповнюється згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно з даними свідоцтва про народження). Для заповнення використовуємо вибір значення з довідника

_images/f14147_9.png

Аналогічно, використовуючи довідники, заповнюємо адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, довідки про реєстрацію місця проживання або інших документів, до яких вносяться відомості про місце проживання

_images/f14147_10.png

Для міст з районним розподілом, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Маріуполь, тощо необхідно внести вручну у поле «Район» певний район міста. Поле «Район» у розділі «Адреса реєстрації місця проживання» має бути заповнено обов’язково. Наприклад, для Києва має бути внесено назву району міста Києва, наприклад, «Печерський», «Голосіївський» (всього Київ має десять районів). Помилка щодо відсутності у довіднику певного району не є критичною, система дозволяє збереження та відправку форми

_images/f14147_11.png

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї)

_images/f14147_12.png

У графі «Громадянство» вкажіть назву країни громадянства

_images/f14147_13.png

У графі «Контактна інформація» зазначте свій мобільний або домашній телефон

_images/f14147_14.png

У розділі «Документ, що посвідчує особу» вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження малолітньої особи (назву документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ

_images/f14147_15.png _images/f14147_16.png _images/f14147_17.png

Якщо Заява подається представником або одним із батьків малолітньої особи (усиновителем, опікуном, піклувальником), вказуються реєстраційні дані та дані документа, що посвідчує таку особу

_images/f14147_18.png

Внесіть дату заповнення Заяви

_images/f14147_19.png

Оберіть Центр обслуговування платників, де бажаєте отримати Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

Додати до Облікової картки обов’язкові додатки (закладка «Додатки»):

_images/f14146_20.png

Додати форму F1314501 та ознайомитися з «Повідомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків»

_images/f14146_22.png

Додати форму F1360102 Документ довільного формату, який використовується для подання сканованих копій необхідних документів, кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ)

_images/f14146_23.png _images/f14146_24.png _images/f14146_25.png

Важливо

Звертаємо увагу:

 • якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі книжечки обов’язковими є 1-2 сторінки, 3-6 сторінки – у разі вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні 25 і 45 річного віку, та відповідні сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання;
 • якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі картки обов’язковими є лицьовий та зворотній бік ID-картки та копія документа (довідки, витягу) про реєстрацію місця проживання;
 • у разі зміни «Прізвища», «Імені» та/або «По батькові» додається сканована копія відповідного документа (свідоцтва про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтва про зміну імені), що підтверджує такі зміни;
 • у разі подання Облікової картки/ Заяви про внесення змін на малолітніх осіб (до 14 років) обов’язково додається копія свідоцтва про народження дитини та копія документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Після заповнення форми натискаємо кнопку «Перевірити» система здійснює автоматичну перевірку повноти заповнення полів

_images/f14147_26.png

Якщо перевірка неуспішна, на екран виводиться повідомлення із зазначенням причини (помилки) неможливості створення та збереження документа

_images/f14147_27.png

Якщо перевірка успішна, на екран виводиться повідомлення «Перевірено»

_images/f14147_28.png

Натискаємо кнопку «Зберегти»

_images/f14147_29.png

Підписуємо сформований запит електронним цифровим підписом та відправляємо до ДПС.