Перейти до змісту

ЕК для громадян

Податкова декларацiя про майновий стан i доходи

Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб

Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС

Важливо

Запит про суми виплачених доходів може бути сформований починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (запит формується поквартально, тому загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, не повинна перевищувати 20 кварталів).

Обрати «запит про суми виплачених доходів», натиснути + Створити

image

Перевірити правильність заповнення реквізитів запиту, внести відомості щодо адреси місця проживання, паспортного документа та зазначити період, за який необхідно отримати відомості. Зберегти запит.

image

Підписати документ КЕП

image

Обрати файл КЕП, натиснути «Підписати»

image

Запит підписано

image

Натиснути Відправити

image

Через деякий час маєте отримати:

Відповідь №1 – Повідомлення про прийняття запиту;

Відповідь №2 – Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

image

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків можна

  • переглянути без збереження

image

  • завантажити у форматі PDF – інформаційна довідка

image

або завантажити відповідь, засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Відповідь завантажується у вигляді пакету, який містить:

  • відповідь на запит у електронному вигляді (форма F14018) у форматі PDF

та

  • файл формату .p7s, який містить кваліфіковану електронну печатку ДПС.

image

Перевірка достовірності електронного документа, засвідченого КЕП .

Облікова картка фізичної особи - платника податків. Форма 1ДР

Важливо

Подання Облікової картки в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) або Паспорта громадянина України.

Заповнюйте Облікову картку українською мовою.

Заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові» згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження). Для заповнення кожного поля використовуємо вибір значення з довідника.

image

image

За відсутності певного прізвища, імені або по-батькові у довіднику необхідно внести значення вручну та ретельно звірити написання згідно з документом. Система дозволяє збереження та відправку форми за наявності некритичних зауважень типу відсутності у довіднику певних значень

image

У разі, якщо в документі, що посвідчує особу, інформація про прізвище та ім’я особи зазначена латинськими літерами, заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я» через скісну риску латинськими літерами

image

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або по батькові у відповідних полях форми

image

Дату народження вносимо згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження): число - 07, місяць

  • 01, рік – 2019. При внесенні можна скористатися календарем або внести відповідну дату у поле вручну

image

В полі «Стать» оберіть значення чоловіча або жіноча

image

Місце народження заповнюється згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно з даними свідоцтва про народження). Для заповнення використовуємо вибір значення з довідника

image

Аналогічно, використовуючи довідники, заповнюємо адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, довідки про реєстрацію місця проживання або інших документів, до яких вносяться відомості про місце проживання

image

Для міст з районним розподілом, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Маріуполь, тощо необхідно внести вручну у поле «Район» певний район міста. Поле «Район» у розділі «Адреса реєстрації місця проживання» має бути заповнено обов’язково. Наприклад, для Києва має бути внесено назву району міста Києва, наприклад, «Печерський», «Голосіївський» (всього Київ має десять районів). Помилка щодо відсутності у довіднику певного району не є критичною, система дозволяє збереження та відправку форми

image

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї)

image

У графі «Громадянство» вкажіть назву країни громадянства

image

У графі «Контактна інформація» зазначте свій мобільний або домашній телефон

image

У розділі «Документ, що посвідчує особу» вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження малолітньої особи (назву документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ

image

image

image

Якщо Облікова картка подається представником або одним із батьків малолітньої особи (усиновителем, опікуном, піклувальником), вказуються реєстраційні дані та дані документа, що посвідчує таку особу

image

Внесіть дату заповнення Облікової картки

image

Оберіть Центр обслуговування платників, де бажаєте отримати Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

Додати до Облікової картки обов’язкові додатки (закладка «Додатки»):

image

Додати форму F1314501 та ознайомитися з «Повідомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків»

image

Додати форму F1360102 Документ довільного формату, який використовується для подання сканованих копій необхідних документів, кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ)

image

image

image

Важливо

Звертаємо увагу: - якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі книжечки обов’язковими є 1-2 сторінки, 3-6 сторінки – у разі вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні 25 і 45 річного віку, та відповідні сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання; - якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі картки обов’язковими є лицьовий та зворотній бік ID-картки та копія документа (довідки, витягу) про реєстрацію місця проживання; - у разі зміни «Прізвища», «Імені» та/або «По батькові» додається сканована копія відповідного документа (свідоцтва про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтва про зміну імені), що підтверджує такі зміни; - у разі подання Облікової картки/ Заяви про внесення змін на малолітніх осіб (до 14 років) обов’язково додається копія свідоцтва про народження дитини та копія документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Після заповнення форми натискаємо кнопку «Перевірити» система здійснює автоматичну перевірку повноти заповнення полів

image

Якщо перевірка неуспішна, на екран виводиться повідомлення із зазначенням причини (помилки) неможливості створення та збереження документа

image

Якщо перевірка успішна, на екран виводиться повідомлення «Перевірено»

image

Натискаємо кнопку «Зберегти»

image

Підписуємо сформований запит електронним цифровим підписом та відправляємо до ДПС.

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Форма 5ДР

Важливо

Подання Заяви в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) або Паспорта громадянина України.

Заповнюйте Заяву українською мовою.

Внесіть реєстраційний номер облікової картки платника податків , по якому вносяться зміни до відповідного поля

image

Заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові» згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження). Для заповнення кожного поля використовуємо вибір значення з довідника.

image

image

За відсутності певного прізвища, імені або по-батькові у довіднику необхідно внести значення вручну та ретельно звірити написання згідно з документом. Система дозволяє збереження та відправку форми за наявності некритичних зауважень типу відсутності у довіднику певних значень

image

У разі, якщо в документі, що посвідчує особу, інформація про прізвище та ім’я особи зазначена латинськими літерами, заповнюємо поля «Прізвище», «Ім’я» через скісну риску латинськими літерами

image

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або по батькові у відповідних полях форми

image

Дату народження вносимо згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження): число - 15, місяць

  • 03, рік – 1992. При внесенні можна скористатися календарем або внести відповідну дату у поле вручну

image

В полі «Стать» оберіть значення чоловіча або жіноча

image

Місце народження заповнюється згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно з даними свідоцтва про народження). Для заповнення використовуємо вибір значення з довідника

image

Аналогічно, використовуючи довідники, заповнюємо адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, довідки про реєстрацію місця проживання або інших документів, до яких вносяться відомості про місце проживання

image

Для міст з районним розподілом, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Маріуполь, тощо необхідно внести вручну у поле «Район» певний район міста. Поле «Район» у розділі «Адреса реєстрації місця проживання» має бути заповнено обов’язково. Наприклад, для Києва має бути внесено назву району міста Києва, наприклад, «Печерський», «Голосіївський» (всього Київ має десять районів). Помилка щодо відсутності у довіднику певного району не є критичною, система дозволяє збереження та відправку форми

image

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї)

image

У графі «Громадянство» вкажіть назву країни громадянства

image

У графі «Контактна інформація» зазначте свій мобільний або домашній телефон

image

У розділі «Документ, що посвідчує особу» вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження малолітньої особи (назву документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ

image

image

image

Якщо Заява подається представником або одним із батьків малолітньої особи (усиновителем, опікуном, піклувальником), вказуються реєстраційні дані та дані документа, що посвідчує таку особу

image

Внесіть дату заповнення Заяви

image

Оберіть Центр обслуговування платників, де бажаєте отримати Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

Додати до Облікової картки обов’язкові додатки (закладка «Додатки»):

image

Додати форму F1314501 та ознайомитися з «Повідомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків»

image

Додати форму F1360102 Документ довільного формату, який використовується для подання сканованих копій необхідних документів, кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ)

image

image

image

Важливо

  • якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі книжечки обов’язковими є 1-2 сторінки, 3-6 сторінки – у разі вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні 25 і 45 річного віку, та відповідні сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання;
  • якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі картки обов’язковими є лицьовий та зворотній бік ID-картки та копія документа (довідки, витягу) про реєстрацію місця проживання;
  • у разі зміни «Прізвища», «Імені» та/або «По батькові» додається сканована копія відповідного документа (свідоцтва про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтва про зміну імені), що підтверджує такі зміни;
  • у разі подання Облікової картки/ Заяви про внесення змін на малолітніх осіб (до 14 років) обов’язково додається копія свідоцтва про народження дитини та копія документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Після заповнення форми натискаємо кнопку «Перевірити» система здійснює автоматичну перевірку повноти заповнення полів

image

Якщо перевірка неуспішна, на екран виводиться повідомлення із зазначенням причини (помилки) неможливості створення та збереження документа

image

Якщо перевірка успішна, на екран виводиться повідомлення «Перевірено»

image

Натискаємо кнопку «Зберегти»

image

Підписуємо сформований запит електронним цифровим підписом та відправляємо до ДПС.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація

Для заповнення одноразової спеціальної добровільної декларації (далі - декларації) оберіть відповідний пункт меню розділу "ЕК для громадян" та натисніть на кнопку "Створити".

Нагорі знаходиться меню з розділами декларації, переміщатися по розділам можна в довільному порядку. Після відкриття декларації за замовченням вибрано її вид - "Звітна", за потреби можна обрати інший.

image

За замовченням резидентський статус визначено як резидент. Почніть набирати назву населеного пункту у адресному рядку, виберіть варіант, що підходить.

image

Після вибору населеного пункту автоматично заповнюються адресні поля - від країни до району міста. Після заповнення інших полів адреси, телефону та електронної пошти можна переходити далі.

image

Якщо поставити відмітку у графі "Нерезидент", стає доступним для вибору поле "Код країни". Заповніть його, поле країна заповниться автоматично. Адресний рядок вибору населеного пункту недоступний, коли стоїть позначка "Нерезидент", проте можна заповнити вручну інші поля адреси - місто, район і т.д.

image

Розділи III - XI декларації (пункти меню 2 - 10) потрібні для внесення даних про активи. При кліку на знак "?" біля назви розділу можна отримати додаткову інформацію. Для того, щоб додати актив, потрібно натиснути на "+".

image

Якщо в полі вибору активу видно надпис "Зробіть вибір або додайте нову позицію", це означає, що можна не обмежуватися списком, а додавати власні пункти.

image

Після вказання розміру активу та вибору коду валюти завдяки API НБУ підставляється актуальний курс валюти на дату заповнення та обчислюється вартість активу у гривнях (база для нарахування збору). Після вибору ставки збору автоматично обчислюється сума одноразового збору.

image

Користувач може внести довільну кількість активів одного виду, наприклад, іноземної валюти - долари США, євро та ін. Для додавання нового виду активу потрібно натиснути на "+". При цьому буде доаданий новий рядок, Для видалення рядка потрібно зробити клік по іконці із зображенням сміттєвого баку. Увага! Видалення рядка буде здійснено без додаткового попередження.

image

Всі поля, позначені знаком "*" мають бути обов'язково заповнені. Інші розділи декларації (пункти меню 2 - 10) заповнюються аналогічним чином, якщо користувач має відповідні активи.

У розділі XII (пункт меню 11) автоматично розраховуються загальна сума задекларованих активів та сума зборів в розрізі процентних ставок. Поля недоступні для коригування вручну.

image

Для декларації "Уточнена" обов'язковим для заповнення є розділ XIII (перше поле).

Під ним йдуть відмітки, які користувач має обов'язково проставити - першу, другу, третю або четверту на вибір, а також п'яту.

image

Якщо у користувача є додатки, він додає їх у відповідному розділі.

image

Після заповнення форми натисніть "Зберегти". Якщо форма заповнена конкретно, у верхньому правому кутку з'явиться повідомлення про успішне збереження.

image

Якщо будуть незаповнені обов'язкові поля, користувач отримає повідомлення про помилку.

Кнопка із зображенням принтера експортує заповнену форму у pdf, а "Закрити" повертає на сторінку "ЕК для громадян", де заповнену форму можна знов відкрити для редагування або підписати та відправити.

image

Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)

Перегляд реєстру повідомленнь про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР):

image

Перегляд ППР з можливістю сплати за допомогою QR-коду:

image