Перейти до змісту

Інформація про бізнес-партнера

Згода на передачу інформації

У режимі Згода на передачу інформації контрагенту меню "Згоди на передачу інформації" платнику податків:

 • вказати код контрагента;

 • визначити вид інформації;

 • надати згоду;

 • підписати згоду;

img.png

Інформація про бізнес-партнера контрагенту

У режимі Інформація про бізнес-партнера

 • переглянути інформацію про себе;
 • переглянути інформацію про бізнес-партнера (за наданою згодою);
 • сформувати витяг;

img.png

АПІ для банків

Розташування у мережі Internet:

Вузол: https://cabinet.tax.gov.ua

Повний шлях: https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/debt_approval/{tins}

Параметри запиту та відповідь клієнту передаються у вигляді стандартного формату JSON

Параметри запиту

Авторизація – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП підписаний внутрішнім підписом з додаванням сертифікату в BASE64

{tins} - ЄДРПОУ платника

Приклад запиту до API

  curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/debt_approval/34554355' -i -X GET \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
    -H 'Accept: application/json'

Відповідь

[
 {
  "onDate": "2021-11-05",
  "tins": "34554355",
  "name": "Приватне акціонерне товариство \"Літак\"",
  "faceMode": 1,
  "vb": 85,
  "shot": 19010300,
  "st": "00",
  "shotName": "Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на обiєктах, крiм ро",
  "zaborg0": 2316011.9,
  "arrow": "*;140;34554355;Погашення заборгованості (податкового боргу);;;",
  "cstiName": "ВIННИЦЬКА ОДПI ГУ ДФС (ВIННИЦЬКЕ РАЙОННЕ ВIД-НЯ)",
  "csti": 203
 },
.......