Перейти до змісту

Облік доходів і витрат

Цей режим надає можливість здійснювати облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Для ведення необхідних документів у меню існує 2 пункти:

  1. Облік доходів і витрат
  2. Облік амортизаційних відрахунь

Облік доходів і витрат

Режим Облік доходів і витрат надає можливість вести записи щодо дохідів та витрат за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України 13 травня 2021 року N 261

Інформація має зберігатись протягом 3х років та користувач може обрати для перегляду будь-який з минулих років.

При редагуванні помилкових записів, користувач має вводити правильне значення, але:

  • якщо інформація вноситься у той же день, коли була допущена помилка, то буде відкоригований поточний запис,
  • якщо ж інформація коригується на наступний день, або пізніше, то у таблиці буде створено новий запис, у якому буде відображено тільки відносне значення різниці між значенням, яке було внесено раніше, та поточним записом. Новий рядок буде виділено рожевим кольором.

Облік амортизаційних відрахувань

Режим Облік амортизаційних відрахунь надає можливість вести облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

Інформація має зберігатись протягом 3х років та користувач може обрати для перегляду будь-який з минулих років.